درخواست ها

مشتری گرامی در صورتی که نیاز به درخواست اضافی برای سفارش خود دارید میتوانید از این فرم استفاده کنید.

استرداد سفارش/ پرداخت مبلغ دلخواه/ ارسال شماره حساب

در صورتی که نیاز به استرداد محصول خود دارید فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.
  • چنانچه محصول سفارش داده شده در انبار موجود نبوده و یا مغایرت داشته است.
  • چنانچه محصول در مرحله ارسال قرار نگرفته است و قصد لغو کردن سفارش خود را دارید.

پرداخت مبلغ دلخواه
مشتری گرامی چنانچه نیاز به پرداخت با مبلغ خاصی دارید میتوانید فرم را تکمیل و پرداخت خود را انجام دهید.
  • در صورتی که پرداخت شما بابت سفارش دیگری می باشد.
  • چناچه پرداخت شما بابت مابه التفاوت مبلغ سفارش خود می باشد.
  • می توانید در قسمت توضیحات شماره سفارش خود را وارد کنید.نام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات:


دریافت شماره حساب جهت واریز وجه
  • در صورتی که می خواهید از سفارش خود مقداری را کسر کنید یا نوع سفارش خود را تغییر دهید.
  • چنانچه تغییر سفارش شما نیاز مابه التفاوت جهت واریز به حساب شما را دارد این فرم را کامل و ارسال کنید.

شماره حساب ثبت شده به نام درخواست کننده باشد.